Xi mạ kẽm

Màu xi mạ kẽm

Màu xi mạ kẽm

Màu xi mạ kẽm – Xi mạ kẽm – Hướng dẫn cách xi mạ kẽm – Quy trình xi mạ kẽm – Công nghệ xi mạ kẽm – Kỹ thuật xi mạ kẽm – Bảng màu xi mạ kẽm – Dây chuyền xi mạ kẽm – Phân loại xi mạ kẽm – Các phương pháp xi mạ kẽm – Tiêu...

admin 29/04/2020
Xi mạ kẽm 7 màu là gì?

Xi mạ kẽm 7 màu là gì?

Xi mạ kẽm 7 màu là gì? Sản phẩm sau khi được phủ lớp xi mạ kẽm thì ngoại quan sẽ bền, đẹp, đảm bảo và đáp ứng được các tiêu chuẩn cần và đủ cho từng loại chi tiết, sản phẩm Để đáp ứng được thành phẩm sau khi xi mạ kẽm thì hóa chất phụ gia xi...

admin 29/04/2020
Xi mạ kẽm 7 màu (cầu vồng)

Xi mạ kẽm 7 màu (cầu vồng)

Xi mạ kẽm 7 màu (cầu vồng) Hợp chất crom hóa trị ba là thành phần chủ yếu tạo thành màng, nó không hoàn tan trong nước, có tính ổn định cao, cường độ là xương sống của màng, làm cho lớp được bảo vệ tốt. Crom hóa trị ba có màu xanh lục, tạo màng có màu xanh...

admin 29/04/2020
Xi mạ kẽm 7 màu

Xi mạ kẽm 7 màu

Xi mạ kẽm 7 màu Sản phẩm sau khi được phủ lớp xi mạ kẽm thì ngoại quan sẽ bền, đẹp, đảm bảo và đáp ứng được các tiêu chuẩn cần và đủ cho từng loại chi tiết, sản phẩm Để đáp ứng được thành phẩm sau khi xi mạ kẽm thì hóa chất phụ gia xi mạ kẽm...

admin 29/04/2020
Cách xi mạ kẽm 7 màu

Cách xi mạ kẽm 7 màu

Cách xi mạ kẽm 7 màu Hợp chất crom hóa trị ba là thành phần chủ yếu tạo thành màng, nó không hoàn tan trong nước, có tính ổn định cao, cường độ là xương sống của màng, làm cho lớp được bảo vệ tốt. Crom hóa trị ba có màu xanh lục, tạo màng có màu xanh da...

admin 29/04/2020
Bề mặt lớp xi mạ kẽm

Bề mặt lớp xi mạ kẽm

Bề mặt lớp xi mạ kẽm Cần khống chế tốt hàm lượng tạp chất trong hóa chất, đặc biệt là chì,sắt và đồng,.. các tạp chất này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng lớp mạ. Cần định kỳ phân tích các hàm lượng trong dung dịch, phải đảm bảo tỷ lệ hàm lượng theo tỷ lệ nhất...

admin 29/04/2020
1 22 23 24 25 26